Verenigingsinfo

Bij WLTV gaan we er natuurlijk van uit dat er op onze vereniging een veilige omgeving is waarin iedereen zonder problemen kan sporten. Maar wij weten ook dat er, helaas, de laatste jaren bij andere verenigingen situaties zijn geweest (en in de publiciteit zijn gekomen) waar sprake was van bepaalde vormen van “ongewenst gedrag”. Om te zorgen dat, mocht er ook bij WLTV iemand last hebben van ongewenst gedrag, dit op een veilige en vertrouwelijke manier bespreekbaar kan worden gemaakt en kan worden opgelost, hebben wij vanaf 1 juli een vertrouwenspersoon aangesteld, te weten, Aad Schoenmakers. Aad is al jaren lang lid van onze vereniging, sinds 2012 professioneel vertrouwenspersoon en gecertificeerd bij de landelijke beroepsvereniging (LVV).


Onder ongewenst gedrag wordt in dit verband verstaan: seksuele intimidatie, dreigen met of daadwerkelijk geweld (verbaal of fysiek), pesten, discriminatie, bedreiging of intimidatie. Iedereen, spelers, trainers, coaches, ouders, etc (we spreken dan van een melder) kan contact opnemen met Aad als hij of zij last heeft van ongewenst gedrag dat door willekeurig wie wordt getoond. Dit contact is geheel vertrouwelijk en geheel vrijblijvend. Afhankelijk van de behoefte van de melder kan het bijvoorbeeld genoeg zijn om een keer het verhaal te doen en te reflecteren op wat de melder er mogelijk zelf aan kan doen, of er kan voor een andere opvolging worden gekozen. De vertrouwenspersoon (Aad) zal echter nooit zelf actie ondernemen zonder overleg met en toestemming van de melder.


Ook kan je contact opnemen als je alleen een vraag hebt over ongewenst gedrag
voordat/zonder dat het is opgetreden. Tenslotte is voorkomen veel beter dan genezen. De vertrouwenspersoon opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hij rapporteert jaarlijks aan het bestuur of er sprake is geweest van meldingen en wat de aard van eventuele meldingen is geweest. Deze rapportage is 100% geanonimiseerd om vertrouwelijkheid naar de melders toe te garanderen.

Contactgegevens: Aad Schoenmakers
email: [email protected]
tel: 06-46052901

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658