Privacy Verklaring AVG

Privacyverklaring AVG van WLTV 

Dit is de privacyverklaring van de Waalrese Lawn Tennis Vereniging, gevestigd in Waalre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235658 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt; 
b. een aankoop doet bij de Vereniging (kassa systeem paviljoen); 
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging; 
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen. 

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam; 
b. voornaam; 
c. adres; 
d. e-mailadres; 
e. telefoonnummer; 
f. leeftijd; 
g. geslacht; 
h. functie; 
i. bankrekeningnummer.   

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen; 
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging; 
c. de dienstverlening aan u te verbeteren; 
d. de website van de Vereniging te optimaliseren; 
e. contact met u op te nemen of te onderhouden; 
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
g. een ledenlijst op het besloten gedeelte van de website te publiceren. 
h. het reserveringssysteem en het kassasysteem optimaal te laten functioneren. 

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer (040)223 08 55 of per e-mail aan [email protected] voor: 

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt; 
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring; 
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt; 
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging. 

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1
De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.   

4. DERDEN

4.1
De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak. Een uitzondering dient te worden gemaakt voor uw aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Twelve. Deze laatste is de leverancier van het kassa systeem in het paviljoen.  

5.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658