Contributie

 

Contributie  

De contributie voor 2024 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op:

Seniorlid € 160,00 (vanaf 18 jaar op 1 januari)
Juniorlid € 60,00 (vanaf 11 jaar op 1 januari) Geen maandelijkse vermindering.
Pupil € 40,00 Geen maandelijkse vermindering.
Donateur € 20,00 Geen maandelijkse vermindering.

Alle leden zijn verplicht een machtiging tot automatische incasso voor de verschuldigde contributie, alsook voor de kosten voor ballen, (evt) training enz., aan WLTV te verstrekken. 

WLTV draagt per lid € 17,13 per jaar af aan de KNLTB.

Zelfwerkzaamheid (per 1 januari 2022)
Alle senior leden t/m 70 jaar krijgen een opslag op de contributie van € 60.
Deze opslag wordt niet toegepast als u zich op een of andere manier inzet voor de vereniging; u maakt deel uit van het bestuur of een commissie of u doet minimaal twee bardiensten per jaar. Er zijn ook een aantal alternatieve diensten beschikbaar.

Elk lid dient per jaar 8 punten te halen waarbij een bardienst 4 punten oplevert. Als u aan het einde van het jaar geen 8 punten op uw conto heeft, ontvangt u een rekening van € 60, die samen met de contributie rekening verstuurd wordt.

Bardiensten worden betaald: € 10 per bardienst en de late vrijdagavond dienst levert
€ 15 op. Zie voor meer informatie deze pagina.

Betalingen
Incidentele betalingen, anders dan via automatische incasso, dienen te geschieden op rekeningnummer NL15 RABO 0155 7185 41, ten name van Waalrese Lawn Tennis Vereniging.

Blessures en andere redenen die tennissen niet mogelijk maken
Regelmatig wordt er door leden een vraag gesteld over teruggave van contributie e.d. Binnen de vereniging is hiervoor een richtlijn vastgesteld: voor contributie en andere inschrijfgelden kan geen restitutie plaats vinden.

Het lidmaatschap van WLTV geeft je toegang tot het tennispark en bijbehorende faciliteiten. Ook ben je lid van de gezelligheidsvereniging die WLTV natuurlijk ook is. Of je in de praktijk nu veel of weinig tennist is ieders eigen keuze en hangt af van je persoonlijke situatie. En dat geldt ook voor het volgen van trainingen en andere activiteiten, deelname is immers niet verplicht.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of geblesseerd raakt en voor kortere of langere tijd niet kunt tennissen. Hoe vervelend dit ook is, het kan nooit een reden zijn voor teruggave van contributie of trainingsgeld. Het betreft hier immers je eigen risico. Voor alle activiteiten gaat de vereniging namelijk wel verplichtingen aan, bijvoorbeeld het inhuren van een trainer voor het geven van trainingen.

Ieder lid is verantwoordelijk voor inschrijfgelden voor competities of andere activiteiten waarvoor hij/zij zichzelf heeft ingeschreven. Het zou niet terecht zijn dat de vereniging, en dus de andere leden, opdraaien voor de kosten die in feite voor rekening van een individu komen. Indien er sprake is van een langdurige periode waarin je niet kan tennissen, dan bestaat de optie dat je, net als bij ieder ander abonnement, je lidmaatschap kunt omzetten (donateurlid) of beëindigen door dit tijdig door te geven.

Alleen in zeer uitzonderlijke én bijzondere gevallen kan van deze richtlijn afgeweken worden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658