Zelfwerkzaamheid: uitleg en veelgestelde vragen

Zelfwerkzaamheid bij WLTV

WLTV kampt al jaren met het probleem dat er niet voldoende leden zijn die zich willen inzetten om bardienst te doen. Daarom heeft het bestuur besloten om ''zelfwerkzaamheidspunten” in te voeren. Per jaar dient elk lid (van 18 t/m 70 jaar) 8 zelfwerkzaamheidspunten in te vullen. Dit kan door bardiensten te doen, maar er zijn ook een aantal alternatieve taken te verrichten om aan het puntenaantal van 8 te komen. Kijk voor een overzicht van deze taken, het aantal toebedeelde punten en wanneer ze uitgevoerd dienen te worden in dit schema.  

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid houdt in dat alle senior leden (t/m 70 jaar) van WLTV een opslag krijgen op de contributie van € 60. Dit is dus geen contributie, maar een bijdrage die nodig is om de vereniging goed te laten functioneren. Zonder inzet van eigen leden, kan een vereniging niet bestaan. Het idee achter het opslagbedrag is dat er bij gebrek aan taakinvulling (zoals bardienst) door vrijwilligers, mensen intern of extern kunnen worden ingehuurd. 

Facturatie tegelijk met contributie
De opslag wordt in de eerste maanden van het jaar (meestal eind februari) tegelijk met de facturatie van de contributie in rekening gebracht bij de leden die niet actief zijn binnen de vereniging en die het afgelopen jaar geen zelfwerkzaamheid gedaan hebben. Je betaalt de € 60 dus voor het afgelopen jaar.  Ben je voornemens om in een volgend jaar wel een actieve rol te vervullen binnen WLTV? Geef dit dan vóór 1 februari van dat kalenderjaar aan bij de penningmeester ([email protected]). De opslag wordt dan niet gefactureerd.  

Uiteraard wordt einde van dat jaar aan de hand van de ingeplande bardiensten of andere activiteiten bekeken of aan de intentie* tot zelfwerkzaamheid is voldaan. Hiervan is sprake als een lid 8 zelfwerkzaamheidspunten heeft verdiend. Is dit niet het geval, dan wordt de € 60 alsnog gefactureerd.

 *We zeggen hier nadrukkelijk ‘’intentie’’, want door externe omstandigheden kan het voorkomen dat bardiensten uitvallen, zonder schuld van jou als lid.  

Vrijgesteld van opslag
Alle leden die een functie binnen de vereniging vervullen zijn vrijgesteld van deze opslag. Dus als je zitting hebt in het bestuur of een commissie of je voldoet aan de zelfwerkzaamheidspunten door bardiensten te draaien of alternatieve taken te verrichten, dan is de opslag niet van toepassing. Als je geen bardienst of alternatieve taak kunt doen en van mening bent dat de opslag voor jou niet van toepassing zou moeten zijn kun je het bestuur ([email protected]) verzoeken om ontheffing.  

Vergoeding
Als je bardienst gaat doen, krijg je € 10 per dienst en op de late vrijdagavond (vanaf 21.00 uur) zelfs € 20 uitbetaald. Ook de alternatieve diensten worden vanaf 2024 uitbetaald. Elk punt staat gelijk aan € 2,50. Na afloop van elk kwartaal wordt het verdiende bedrag op je rekening gestort. Je betaalt de opslag van € 60 dus niet en je krijgt ook nog voor elk punt een vergoeding.

Veel gestelde vragen
Omdat het merendeel van de leden hun zelfwerkzaamheid invult door bardiensten te gaan doen, zijn hierover ook de meeste vragen gesteld. 

 • Geldt de zelfwerkzaamheidsregeling ook voor competitiespelers? 
  De regeling geldt voor alle leden zoals boven omschreven dus ook voor de leden die competitie spelen. Zij krijgen de bardiensten ook uitbetaald. 

 • Zijn de eerste twee bardiensten onbetaald?
  Sommige leden denken dat de eerste twee bardiensten niet betaald worden, maar dat is niet zo. Alle bardiensten worden betaald.

 • Moeten leden die dit jaar 18 worden ook bardienst doen?
  Het antwoord is nee. De peildatum voor het lidmaatschap van WLTV (pupil/junior/senior) is elk jaar 1 januari, dus iedereen die vóór deze datum 18 jaar of ouder was (t/m 70) wordt meegenomen in de zelfwerkzaamheidsregeling.  

 • Ik heb nog nooit bardienst gedraaid, hoe werkt dat dan?
  Als een lid voor de eerste keer bardienst gaat doen (die het lid dus zelf via de site of de app ingepland heeft) kan er een beroep gedaan worden op iemand van de Paviljoencommissie. Die komt je dan wegwijs maken in het paviljoen. Stuur hiervoor dan een mail naar [email protected]. Van tevoren is het noodzakelijk dat het Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)-certificaat gehaald wordt. Dit kan digitaal via deze link.
 • Hoe is het opslagbedrag van € 60 tot stand gekomen?
  Het opslag bedrag van € 60 is vastgesteld door het bestuur, na raadpleging van de ALV, gebaseerd op het aantal bardiensten dat per jaar gedaan moet worden, het aantal leden dat bardienst wil doen en de vergoeding die daartegenover staat.

 • Werkt dit nou echt, zo’n opslag? Zorgt dit daadwerkelijk voor meer actieve leden?
  Zeker. De regeling is begin 2023 geëvalueerd en het aantal ingevulde bardiensten is flink omhoog gegaan! Om ook de leden die geen bardienst kunnen draaien tegemoet te komen, zijn er sinds begin 2023 ook alternatieve taken geformuleerd waarmee leden aan de 8 zelfwerkzaamheidspunten kunnen komen. Kijk voor een overzicht van deze taken, het aantal toebedeelde punten en wanneer ze uitgevoerd dienen te worden in dit schema

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658