Zelfwerkzaamheid: uitleg en veelgestelde vragen

 Zelfwerkzaamheid bij WLTV

WLTV kampt al jaren met het probleem dat er niet voldoende leden zijn die zich willen inzetten om bardienst te doen. Daarom heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2022 “zelfwerkzaamheid” in te voeren. Hieronder volgt een uitleg daarover.

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid houdt in dat alle senior leden (tot 70 jaar) van WLTV een opslag krijgen op de contributie van €60. Dit is dus geen contributie, maar een bijdrage die nodig is om de vereniging goed te laten functioneren. Zonder inzet van eigen leden, kan een vereniging niet bestaan. Het idee achter het opslagbedrag is dat er bij gebrek aan taakinvulling (zoals bardienst) door vrijwilligers, mensen intern of extern kunnen worden ingehuurd. Zie verder hieronder over de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstelling. 

Facturatie tegelijk met contributie
De opslag wordt in de eerste maanden van het jaar (meestal eind februari) tegelijk met de facturatie van de contributie in rekening gebracht bij de leden die niet actief zijn binnen de vereniging. Je betaalt de €60 dus voor het aankomende jaar.  Ben je voornemens om in een volgend jaar wel een actieve rol te vervullen binnen WLTV? Geef dit dan vóór 1 februari van dat kalenderjaar aan bij de penningmeester ([email protected]). De opslag wordt dan niet gefactureerd.  

Uiteraard wordt einde van dat jaar aan de hand van de ingeplande bardiensten (minimaal twee) of andere activiteiten bekeken of aan de intentie* tot zelfwerkzaamheid is voldaan. Is dit niet het geval, dan wordt de €60 alsnog gefactureerd.

 *We zeggen hier nadrukkelijk ‘’intentie’’, want door externe omstandigheden kan het voorkomen dat bardiensten uitvallen, zonder schuld van jou als lid.  

Vrijgesteld van opslag
Alle leden die een functie binnen de vereniging vervullen zijn vrijgesteld van deze opslag. Dus als je zitting hebt in het bestuur of een commissie of je doet minimaal twee bardiensten (of eettentje bij het Open Toernooi) per jaar (zelf in te plannen via de website of KNLTB ClubApp), dan is de opslag niet van toepassing. Als je geen bardienst kunt doen en van mening bent dat de opslag voor jou niet van toepassing zou moeten zijn kun je het bestuur ([email protected]) verzoeken om ontheffing.  

Vergoeding
Als je bardienst gaat doen, krijg je €10 per dienst en op de late vrijdagavond (vanaf 21.00 uur) zelfs €15 uitbetaald. Na afloop van elk kwartaal wordt het verdiende bedrag op je rekening gestort. Je betaalt de opslag van €60 dus niet en je krijgt ook nog voor elke bardienst een vergoeding.

Veel gestelde vragen
Omdat het merendeel van de leden hun zelfwerkzaamheid invult door bardiensten te gaan doen, zijn hierover ook de meeste vragen gesteld. 

 • Geldt de zelfwerkzaamheidsregeling ook voor competitiespelers? 
  De regeling geldt voor alle leden zoals boven omschreven dus ook voor de leden die competitie spelen. Zij krijgen de bardiensten ook uitbetaald. 

 • Zijn de eerste twee bardiensten onbetaald?
  Sommige leden denken dat de eerste twee bardiensten niet betaald worden, maar dat is niet zo. Alle bardiensten worden betaald.

 • Moeten leden die dit jaar 18 worden ook bardienst doen?
  Het antwoord is nee. De peildatum voor het lidmaatschap van WLTV (pupil/junior/senior) is elk jaar 1 januari, dus iedereen die vóór deze datum 18 jaar of ouder was (tot aan 70) wordt meegenomen in de zelfwerkzaamheidsregeling.  

 • Ik heb nog nooit bardienst gedraaid, hoe werkt dat dan?
  Als een lid voor de eerste keer bardienst gaat doen (die het lid dus zelf via de site of de app ingepland heeft) kan er een beroep gedaan worden op iemand van de Paviljoencommissie. Die komt je dan wegwijs maken in het paviljoen. Stuur hiervoor dan een mail naar [email protected]. Van tevoren is het noodzakelijk dat het Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)-certificaat gehaald wordt. Dit kan digitaal via deze link.
 • Hoe is het opslagbedrag van €60 tot stand gekomen?
  Het opslag bedrag van €60 is vastgesteld door het bestuur, na raadpleging van de ALV, gebaseerd op het aantal bardiensten dat per jaar gedaan moet worden, het aantal leden dat bardienst wil doen en de vergoeding die daartegenover staat.

 • Werkt dit nou echt, zo’n opslag? Zorgt dit daadwerkelijk voor meer actieve leden?
  De maatregel is nu al succesvol want de penningmeester heeft alle leden die de genoemde opslag krijgen eerder al een mail gestuurd. Naar aanleiding daarvan hebben 30 leden zich bereid verklaard alsnog bardienst te gaan doen. En dat is uiteindelijk ook waarvoor we de zelfwerkzaamheidsregel in het leven hebben geroepen! Top!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658